O nás

Vítáme Vás na novém webu, který je zaměřen na oblast aktivního a zdravého života seniorů .

Nebudeme řešit žádné ideální a nereálné případy . Je skutečností , že pokročilý věk každého z nás s sebou přináší množství omezení , ať již z důvodu zdravotního stavu , nižší mobility a možná na prvním místě jsou také finančních limity .

Další smutnou skutečností je fakt , že současná společnost jen velmi mále pamatuje na seberealizaci seniorů , ať už na poli sportovním , rehabilitačním , společenském nebo vzdělávacím.

Ale není tomu tak všude ! V řadě zemí jsou aktivity občanů v pokročilém věku na vysoké úrovni a těmito občany také hojně využívány. Také u nás se najdou pozitivní příklady , i když velice zřídka.

Proto jsme se rozhodli touto problematikou systematicky zabývat , začít mapovat potřeby a požadavky starších spoluobčanů a ukazovat příklady úspěšných aktivit v této oblasti.

Zveme Vás ke spolupráci při mapování potřeb , požadavků a přání v oblasti tzv. aktivního stárnutí .

Náš web je rozdělen na veřejné informace pro všechny zájemce , ale hlavně se zaměří na Vaše konkrétní podněty a dotazy , které budeme řešit individuálně a zcela diskrétně . K tomu je určena ta část webu , která je přístupná po Vaší registraci.   

Využijte své zkušenosti , dovednosti , přání a potřeby ke komunikaci o dané problematice .

Pojďme se pokusit změnit současný stav a přispět k jeho zlepšení pro sebe i pro své vrstevníky .